piątek, 23 grudnia 2016

Kalendarz Adwentowy "Dobrze nam Razem" - dzień 24


Ostatni dzień Kalendarza Adwentowego. Powyższy cytat znajduje się w nim drugi raz - to tym właśnie cytatem rozpoczęliśmy Adwentowe wyzwanie. Świętujemy pamiątkę Bożego Narodzenia. To nie są Święta choinki, prezentów, jedzenia, ani nawet wspólnego spędzania czasu, śpiewnie kolęd i dobrej atmosfery w rodzinie. To pamiątka tego, o czym mówi nasza ulubiona kolęda, którą na pewno jutro zaśpiewamy:
Bóg się rodzi, moc truchleje
Pan Niebiosów obnażony...
Ogień krzepnie, blask ciemnieje - ma granice Nieskończony!!!
Wzgardzony - Okryty Chwałą!
Śmiertelny - Król nad Wiekami!
A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.
Właśnie to się kiedyś stało i właśnie dlatego szukanie pokoju, miłości i nadzieja mają sens także dzisiaj. 
Spędź my czas razem, będąc naprawdę dla siebie, ale też pamiętając o Księciu Pokoju, którego urodziny właśnie świętujemy.

  • zadanie na dziś - przeczytajcie, jeśli to możliwe razem, fragment Ewangelii Łukasza, który opowiada o tym skąd wzięły się te Święta

 I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego że był z domu i z rodu Dawida, aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna.
I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. I porodziła syna swego pierworodnego, i owinęła go w pieluszki, i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł Pański stanął przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła; i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie!
A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich: Pójdźmy zaraz aż do Betlejem i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan. I śpiesząc się, przyszli, i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie. A ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. I wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim.
I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano.


Dobre myśli - na dzisiejszej kartce napisz świąteczne życzenia dla Swojej Ukochanej/Swojego Ukochanego
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz